ข่าวประกาศ

เชิญประชุมชี้แจงโครงการปี 59 วันที่ 20 มีนาคม 2559 ห้อง 502 คณะเภสัช จุฬา ( 5.5 หน่วยกิต )

เรียน ผู้ร่วมโครงการปี 59 และร้านฯที่สนใจ          

    เชิญเข้าอบรมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการปี 59  วันที่ 20  ,นาคม  2559   ห้อง 502 ตึก 80 ปี  คณะเภสัช จุฬา 

****ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน ****  

ปิดรับสมัคร 15 มีนาคม 59 

ช่วงเช้า    การเก็บข้อมูล

                 การคัดกรอง DM,HPN , 

                การคัดกรอง COPD  + Asthma

                 การคัดกรอง Stroke

                 การคัดกรองกลุ่มเสี่ยง Pre VCT  STI

ช่วงบ่าย     การทำ MTM  

                  การเยี่ยมบ้าน

   ปีนี้  ทุกร้านฯ จะต้องเซ็นต์เอกสารเข้าร่วมโครงการ   ใครไม่ได้มาประชุม ขอเอกสารไปลงนามและส่งกลับมาที่สมาคม หรือ ส่งผ่านผู้แทนในพื้นที่

 

เพื่อทราบค่ะ

เพ็ญทิพา

083 0390395   Line id : Pentipa1111

 ประกาศเมื่อ : 14/3/2559 11:19:15
 
 
© ลิขสิทธิ์โดย มูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน