ข่าวประกาศ

ขอให้ทุกร้านใส่รายละเอียด ธนาคาร เลขบัญชีของร้านฯ ในรบบ cpaproject

เรยน ทุกท่านทีร่วมโครงการ

เนืองจากพบวา เลข บช  ที่จะโอนคากิจกรรมบริการส่งมากันไม่ครบถ้วน ทำให้ยากต่อการโอนเงินค่าตอบแทน

จึงขอให้ทุกทานช่วยไป update เลข บัญชี นาคาร ในระบบฐานขอมูลของร้านของท่านให้ด้วย   ทุกร้านเลยค่ะ  ไมว่าจะร้านใหม่สมัครปีนี้  หรือ ร้านเก่าปี 57/58 หรือร้านที่สงมาให้ใหม่แล้วก็ตาม

เพือเป็นการช่วยกัน update โดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

เพ็ญทิพา


 ประกาศเมื่อ : 10/5/2559 23:51:11
 
 
© ลิขสิทธิ์โดย มูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน