ข่าวประกาศ

คำถามที่พบบ่อยในการบันทึกรายงาน

1. คำถาม : พิมพ์รายงานใน F 01 ไปแล้ว ถึงขั้นตอนบันทึก หน้าจอขึ้นว่า  คนนี้เคยรับบริการไปแล้ว  ต้องทำอย่างไร

    คำตอบ : เป็น error ของระบบ  ให้ออกจากหน้าจอแล้วกลับไปดูหน้าแรกของรายงานกิจกรรม จะพบว่ามีการบันทึกเข้าไปแล้ว  แต่ถ้าไม่มีในการบันทึกให้ลองทำใหม่

                 หากบันทึกไม่ได้อีก ให้แจ้งกลับสมาคม ฯ เพราะอาจมีการให้บริการซ้ำจริง

2. คำถาม : หน้าจอ บันทึกค้างอยู่ แล้วหายไปเฉยๆ

    คำตอบ : หน้าจอตั้งเวลาการทำงานไว้ 20 นาที หากเปิดค้างโดยไม่ได้ทำการ คลิก หรือ  ใดๆ ระบบฯจะปิดหน้าจอนั้น

3.  คำถาม:  เวลาบันทึก F 01 เสร็จ จะต้อง ติ๊ก จบการทำงาน หรือไม่

    คำตอบ :  ไม่ต้อง ติ๊กสิ้นสุด ให้ติ๊กที่  บันทึก เท่านั้น  แล้วไปให้ความรู้ครั้งที่ 1 ใน F 02   เมื่อให้ความรู้เสร็จ  ถ้าต้องการจบงาน (กรณีไม่เสี่ยง ) จึงติ๊ก จบการทำงาน และ บันทึก

                 แต่ถ้ารอการให้ความรู้ครั้งที่ / ( F03 ) ให้ ติ๊กที่ บันทึก อย่างเดียว

                 เมื่อสิ้นสุดการให้ความรู้ครั้งที่ 2  ให้ติ๊ก จบการทำงาน และ บันทึก  ระบบจะวิ่งไปปิดตั้งแต่ F 01 และ F02ด้วย

 ประกาศเมื่อ : 6/3/2557 10:43:37
 
 
© ลิขสิทธิ์โดย มูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน