ข่าวประกาศ

การจ่ายค่าตอบแทนกิจกรรมงวด 1

เนื่องจากเดือน กพ.ที่ผ่านมา  มีรายงานการดำเนินกิจกรรมของร้านไม่มากนัก ดังนั้น จึงใคร่ขอรวบการจ่ายค่ากิจกรรม งวดแรก เป็น ข้อมูลที่บันทึกตั้งแต่เริ่มระบบ คือ 10 กพ.57

จนถึง 25 มีค.57  และขอให้ทุกร้านตรวจทานข้อมูลกิจกรรม ก่อนวันที่ 25 มีนาคม   เท่าที่ตรวจสอบให้ พบว่ามีข้อมูลขาดไปในหลายรายงาน ดังนี้

1. อายุ เป็นศูนย์ เนื่องจากลืม key

2 ลืมจบการทำงาน ทำให้ไม่เกิดรายงานการจ่ายเงิน

วันที่ 26 มีค. จะเรียกรายงานกิจกรรมเพื่อจ่ายเงินงวดแรก ของเดือน กพ- 25 มีค.57

ขอให้ทุกท่านเร่ง key in ข้อมูลนะคะ

 ประกาศเมื่อ : 12/3/2557 21:51:05
 
 
© ลิขสิทธิ์โดย มูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน