ข่าวประกาศ

บันทึกกิจกรรมF10 ได้ตามปกติแล้ว

ขณะนี้สามารถบันทึกกิจกรรม F 10 ได้ตามปกติ ท่านที่บันทึกตั้งแต่วันที่ 10 มีค.เป็นต้นมา

ขอให้ช่วยตรวจสอบการบันทึกว่าครบตามที่ได้บันทึกไปหรือไม่

หากรายชื่อใดขาดไป โปรดบันทึกเข้าไปใหม่อีกครั้ง

 ประกาศเมื่อ : 14/3/2557 22:30:26
 
 
© ลิขสิทธิ์โดย มูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน