ข่าวประกาศ

ตรวจสอบข้อมูล F01 ที่บันทึกไปแล้วก่อน 21 มีค.57

ขอให้ทุกร้านตรวจสอบข้อมูล F01 ที่บันทึกไปแล้วทั้งหมด ว่าในช่อง BP ตัวเลขหลัง อยู่ครบหรือไม่ เนื่องจากระบบ error ไม่ได้เก็บข้อมูลดังกล่าวไว้

ขอให้กลับเข้าไปแก้ในรายการ F01 เติม BP ที่ขาดไปให้ครบทุกช่อง

ขออภัยมา ณ ที่นี้

 ประกาศเมื่อ : 21/3/2557 6:18:27
 
 
© ลิขสิทธิ์โดย มูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน