ข่าวประกาศ

ข้อมูลการคัดกรองที่ไม่เป็นไปตามคุณสมบัติที่กำหนด

เรียน เภสัชกรผู้ร่วมโครงการฯทุกท่าน

          จากการตรวจสอบข้อมูล ( Internal Audit ) โดยการโทรสอบถามผู้รับบริการ พบว่า  มีร้านจำนวนหลายร้านได้ให้บริการคัดกรองแก่ผู้ที่เป็นโรคแล้ว เป็นข้อมูลจำนวนมาก

ดังนั้น  อาจจะต้องมีการสุ่มสำรวจเพิ่มขึ้น และอาจจะทำให้การจ่ายค่ากิจกรรมงวดสุดท้ายช้าลง  

ขอให้ทุกท่าน ให้บริการคัดกรองเฉพาะคนยังไม่เป็นโรค  ตามข้อตกลง / คุณสมบัติ ของผู้ที่สามารถมารับบริการคัดกรองได้

ทั้งนี้ ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเป็นจำนวนมากนี้   หากมีการสุ่มเช็คจาก สปสช จริง จะส่งผลกับคุณภาพการให้บริการของร้านยาและ ลดความน่าเชื่อถือของวิชาชีพ

        ขอให้ทุกท่านตระหนักในความสำคัญของงานคัดกรองนี้

                                                                     เพ็ญทิพา

 ประกาศเมื่อ : 8/8/2559 22:40:16
 
 
© ลิขสิทธิ์โดย มูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน