ข่าวประกาศ

การจ่ายค่ากิจกรรมคัดกรองงวด 3 , MTM HV Refill บุหรี่ ( งวด 1 )

1 การคัดกรอง งวด 3  

    ข้อมูลที่จบการทำงานเดือน  กค - กย.59 จะประมวลผล 30 กย  และจ่ายค่ากิจกรรม  ไม่เกิน  30 ตค 59  

2 งานเยี่ยมบ้าน  MTM   Refill  

  งวด 1 ตั้งแต่ 1   มีค  ถึง 15 สค  : จะจ่ายภายใน 30 กย

  งวด 2  ข้อมูล ตั้งแต่ 15 สค ถึง 30 กย  จะจ่ายภายใน 30 ตค

ในเบื่้องต้น ขอแจ้งว่า โครงการ  คัดกรอง  MTM  เยี่ยมบ้าน Refill   Fill  จะสิ้นสุด 30 กย 59


3  เฉพาะงานบุหรี่  กทม กับ ศูนย์บริการ 9 แห่ง ที่จะ run ต่อไป ด้วยงบ สปสช เดิม... เพื่อเก็บข้อมูล 2 ปี 

นอกนั้น   ...งานบุหรี่จะปรับเข้าโครงการของ คพยส. ( งบ สสส ) ตั้งแต่ 1 ตค เป็นต้นไป

ร้านที่ให้บริการบุหรี่ทุกร้านฯ ให้บริการและ key เข้า cpaproject   อย่างปกติเหมือนทำงานต่อเนื่อง  ส่วนการจ่ายค่าบริการ...ว่าเป็นงบไหนอย่างไร...ทาง admin จัดการเองค่ะ   แจ้งให้ทราบเท่านั้น 


จาก โครงการฯ ค่ะ

 ประกาศเมื่อ : 9/9/2559 17:50:58
 
 
© ลิขสิทธิ์โดย มูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน