ข่าวประกาศ

การจ่ายค่าตอบแทนกิจกรรมบริการ ( งวด1 : กพ-25 มีค.57)

ในวันที่ 26 มีค.57 ทางสมาคมฯ จะสรุปรายงานกิจกรรมมาเพื่อตรวจสอบและจ่ายค่าบริการ สำหรับการบันทึกตั้งแต่ 1 กพ. ถึง 25 มีค.57  ดังนั้น ขอให้ทุกร้านเข้าไปตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่บันทึก ให้เรียบร้อยแล้วเสร็จก่อน 25 มีค.57 ด้วย

 ประกาศเมื่อ : 21/3/2557 6:22:50
 
 
© ลิขสิทธิ์โดย มูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน