ข่าวประกาศ

การแก้ไขข้อมูล( วันที่ให้บริการ )ของร้านร่วมโครงการ สปสช เขต 12 สงขลา

ให้ร้านยาในโครงการ สปสช เขต 12  ทั้ง 10 ร้าน เข้าไปแก้ไขกิจกรรมบริการที่บันทึกก่อน 12 มีค.57 ทั้งหมด โดยดูจากวันที่ในรายงานกิจกรรม

ที่ย้ายกลับคืนมาอยู่ใน step 2 แล้ว  ทั้งนี้ให้วันที่ให้บริการต่างๆ เป็นวันที่ 13 มีค เป็นต้นไป

และ 1. อย่าแก้เป็นวันที่ 13 ทั้งหมด ให้กระจายๆวันด้วยค่ะ ( เฉพาะร้านที่มีกิจกรรมเกิน 10 รายการ )

       2. แก้ไขในเอกสารด้วย ให้ตรงตามที่บันทึกใหม่

 

ขอบคุณค่ะ

 ประกาศเมื่อ : 4/4/2557 15:54:15
 
 
© ลิขสิทธิ์โดย มูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน