ข่าวประกาศ

สัปดาห์นี้...เริ่มจ่ายค่าตอบแทนกิจกรรม ครั้งที่ 1 ( กิจกรรมบันทึก ตั้งแต่ 2 กพ ถึง 31 มีค.57 )

ขณะนี้ได้จัดทำรายงานกิจกรรมบริการ ตั้งแต่เริ่มระบบจนถึง 31 มีนาคม 2557 เสร็จแล้ว  และพบว่า มีข้อมูลบางส่วนที่ต้อง Fill ให้เต็ม ได้แก่

1. อายุ ของผู้รับบริการ

2. เลขบัตรประชาชน( ที่ไม่ครบ 13 หลัก)

3  BP  ที่ยังไม่ครบตั้งแต่เริ่มระบบ 

4. พบปัญหาที่หลายร้านฯ ที่มิได้ click  ช่อง จบการทำงาน ในหน้าจอบันทึกข้อมูล...ทำให้รายงานการชำระเงินไม่เกิด...ขอให้ทุกร้านกลับไปดูหน้ารายงานกิจกรรม และเข้าไป click จบการทำงาน สำหรับทุกเรื่องที่จบการทำงานแล้ว 

ค่าตอบแทนในการให้บริการกิจกรรม ครั้งที่ 1 นี้ จะเริ่มโอนได้ในสัปดาห์นี้ทั้งหมด 

และโดยที่ างสมาคมฯ ได้รับทราบจากทางสรรพากร ว่า สมาคมฯ จะต้องหัก ณ ที่จ่าย 3 %  จึงจำเป็นต้องหัก ณ ที่จ่ายไว้ และจะนำส่งเอกสารหัก ณ ที่จ่ายให้แก่ร้านฯทางไปรษณีย์ต่อไป

 ประกาศเมื่อ : 7/4/2557 21:41:47
 
 
© ลิขสิทธิ์โดย มูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน