ข่าวประกาศ

แจ้งการจ่ายค่ากิจกรรม ครั้งที่ 2 ( ค่ากิจกรรมเดือนเมษายน 2557 )

คณะทำงานฯได้โอนค่ากิจกรรมบริการ งวด 2 ของเดือน เมษายน ให้ทุกท่านแล้ว

โปรดตรวจสอบรายงานและนำเอกสารการให้บริการฉบับจริง ของทั้ง 2 เดือน มาให้แก่ จนท.โครงการฯ ใน วันที่ 25 พค.57(13.30 น) 

โดยเรียงลำดับตามรายงานการจ่ายเงินที่ได้ส่งไปพร้อมใยโอนเงิน

แล้วพบกันค่ะ

 

 ประกาศเมื่อ : 17/5/2557 13:07:31
 
 
© ลิขสิทธิ์โดย มูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน