ข่าวประกาศ

จ่ายค่ากิจกรรมงวดสุดท้าย งวด 30 กันยายน 59

โครงการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่อเนื่องโดยร้านยาคุณภาพ จะจ่ายค่าบริการงวดสุดท้าย โดยจะประมวลผลกิจกรรมสิ้นสุด ณ 30 กย.59

ผู้ร่วมโครงการทุกท่าน...ขอให้ให้จบการบริการที่ 30 กย 59

 ( ยกเว้น พท สปสชเขต 4 สระบุรี อยุธยา อ่างทอง  สระบุรี ลพบุรี ปทุมธานี นนทบุรี นครราชสีมา  เนื่องจากมีงบ สปสช เขตเหลือ สามารถให้บริการต่อได้ถึง30 ธค 59 ) 

เพื่อทราบ

เพ็ญทิพา

 ประกาศเมื่อ : 7/11/2559 21:31:54
 
 
© ลิขสิทธิ์โดย มูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน