ข่าวประกาศ

แจ้งการจบโครงการปี 59

เรียน ผู้ร่วมโครงการทุกท่าน

           ขณะนี้ โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังโดยร้านยาคุณภาพเพื่อสร้างความเข้มแข็งในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่ประกอบด้วย การเก็บข้อมูลการคัดกรอง  MTM  เยี่ยมบ้าน ได้สิ้นสุดโครงการแล้ว โดยได้จ่ายค่าตอบแทนให้ร้านในงวดสุดท้ายคือข้อมูลที่จบและประมวลผลเมื่อ 30 กันยายน 2559 และโอนให้แก่ร้านในช่วงเดือนตุลาคม     ( ตามเอกสารแจ้งการโอนเงินที่ได้ส่งไปแล้ว )    และใบหัก ณ.ที่จ่าย กำลังทยอยส่งไปให้ทุกท่านเป็นหลักฐานต่อไป   ( ข้อมูลที่จบการให้บริการหลัง 30 กันยายน  จะไม่สามารถจ่ายค่าตอบแทนได้  )

           ขณะนี้ได้หยุดจ่ายค่ากิจกรรมทุกอย่างก่อน   คาดว่าจะสามารถดำเนินการต่อได้ประมาณ เดือนมกราคม 2560  โดยจะได้แจ้งเริ่มโครงการให้ทราบอีกครั้ง

ยกเว้น  - Model ของบุหรี่ใน กทม  (ที่รับคนไข้ NCD  จาก  9ศบส.)  , Model บุหรี่ที่เขต 12  ,สุราษฎร์ และ อุบล

            -และ การดำเนินการของบางพื้นที่ คือ สปสช.เขต 4 อยุธยา อ่างทอง สระบุรี ปทุมธานี นนทบุรี สระบุรี ยังคงเก็บข้อมูลต่อเนื่องจนถึง 30 ธค 59 ( เนื่องจากเป็นงบ สปสช เขต )

             จึงเรียนมาเพื่อทราบ

                                                                                                             เพ็ญทิพา  แก้วเกตุทอง

 ประกาศเมื่อ : 7/11/2559 21:52:26
 
 
© ลิขสิทธิ์โดย มูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน