ข่าวประกาศ

แบบคำขอย้ายสิทธิ์

แบบคำขอย้ายสิทธิ์ สามารถ download ได้จาก www.bkk.nhso.go.th   เลือก  หัวข้อ สำหรับประชาชน  เลือก แบบคำขอลงทะเบียนผู้มีสิทธิหลักประกันฯ

หรือ ขอจากโครงการ  ภญ. วรรษมน   ภญ เพ็ญทิพา

 ประกาศเมื่อ : 12/6/2557 7:24:18
 
 
© ลิขสิทธิ์โดย มูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน