ข่าวประกาศ

ช่วยกัน....ให้คำแนำเรื่องสิทธิประโยชน์ สปสช..ด้วยค่ะ

ผลจากการสอบถามประเมินความพึงพอใจ พบว่า

การให้คำแนะนำเรื่องสิทธิประโยชน์ สปสช ประชานผู้รับบริการรับรู้น้อยมาก ( ได้เพียง 50 % )

ขอให้เน้น อย่างน้อย..ในเรื่อง

1 ปชช.อายุ 15 ปีขึ้นไป มีสิทธิ์ตรวจคัดกรอง DM HPT ปีละ 1 ครั้ง ทุกหน่วยบริการที่รับ 30 บาท

2  หญิงไทย อายุเกิน...มีสิทธิ์ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ปีละ 1 ครั้ง ทุกศูนย์บริการ กทม และ หน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียน 

3  มีปัญหา เรื่องสิทธิ์ การร้องเรียน  เช็คสิทธิ์ ...อื่นๆเกี่ยวกับ สปสช โทร 1330

4  ช่วยแนะนำเริื่องสิทธิ์ในการขอย้ายสิทธิ์ ช่วยแนะนำวิธีการและ print แบบฟอร์มให้ผู้รับบริการ ด้วยค่ะ

    แบบฟอร์มขอได้จากเฟิน และมีใน web นี้

 ประกาศเมื่อ : 9/8/2557 9:38:40
 
 
© ลิขสิทธิ์โดย มูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน