ข่าวประกาศ

เริ่มงานคัดกรอง ปี 60 ได้แล้วค่ะ
เรียน สมาชิกร่วมโครงการ 1 โครงการปี 59 จะจ่ายค่าบริการงวดสุดท้าย ของข้อมูลที่จบบริการภายใน 30 พย.59 2 ค่าตอบแทนที่ต่ำกว่า 1,000 บาท จะไม่หัก ณ ที่จ่าย ให้ไปดำเนินการคิดภาษีเอง 3 โครงการปี 60 เริ่ม 1 ธันวาคม 2559 โดยให้ร้าน คัดกรอง DM HPN COPD STROKE เช่นเดิม 4 งานคัดกรองให้เน้นที่การส่งต่อและตามผลการเป็นโรค และให้บันทึกผลการเป็นโรคเข้าระบบให้ได้มากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากการตามผลนี้ เป็นคุณภาพของการคัดกรองโดยเภสัชกร ที่แตกต่างจากการคัดกรองของ อสม. 5 เกณฑ์ที่ใช้คัดกรอง DM HPN - คนไทย อายุเกิน 15 ปี ไม่เคยเป็นโรคใดๆ ได้แก่ เบาหวาน ความดัน ไขมัน หลอดเลือด - Verbal คัดกรอง แล้วเจาะ FBS หรือ Random ทุกราย ตามด้วย การให้ความรู้ 1 ครั้ง - กรณีเสี่ยง เสี่ยงสูง ให้เว้น 2 สัปดาห์ ตามมาให้ความรู้อีกครั้ง หากยังเสี่ยงสูงให้ refer และตามผลการเป็นโรคให้ได้ เริ่มให้บริการ ปี 60 ตั้งแต่บัดนี้ได้ ปี 60 นี้...เฉพาะงานคัดกรองเป็นงบประมาณของสมาคม ที่ได้รับการสนับสนุนจากเอกชน มิใช่ สปสช. อย่างไรก็ตามจะมี จดหมายแจ้งให้ทุกท่านทราบตามไป ขอบคุณค่ะ
 ประกาศเมื่อ : 1/12/2559 22:23:32
 
 
© ลิขสิทธิ์โดย มูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน