ข่าวประกาศ

เอกสารการประชุม 19 กพ.60
ได้แนบเอกสารการประชุมชี้แจงโครงการปี 60 ไว้ที่หน้าจอ cpaproject แล้วนะคะ  แต่ต้อง log in เข้าไปก่อนค่ะ
 ประกาศเมื่อ : 22/2/2560 11:57:07
 
 
© ลิขสิทธิ์โดย มูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน