ข่าวประกาศ

จ่ายค่าบริการคัดกรองงวดสุดท้ายปี 59

จะตัดยอดกิจกรรม  1 ธันวาคม 59 ถึง  31 มกราคม 60 เป็นงบเก่า เนื่องจากงบใหม่ เริ่ม 1 กพ ุ60 ค่ะ

รอรับนะคะ

 ประกาศเมื่อ : 1/3/2560 23:10:22
 
 
© ลิขสิทธิ์โดย มูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน