ข่าวประกาศ

การจ่ายค่าตอบแทน

เรียน ร้านยาร่วมโครงการ

ภายในสัปดาห์หน้า จะจ่ายค่าตอบแทน

1 งานคัดกรอง

2 MTM  เยี่ยมบ้าน

โดยเงื่อนไข

- เป็นข้อมูลช่วง 1 กพ ถึง 31 กค.60

- กรณ่ยอด มากกว่า 1,000 จะหัก ณที่จ่าย 3%

....ทั้งนี้ข้อมูลหลัง 31 กค  อาจจะไม่มีงบเพียงพอจ่ายให้ จะพิจารณาว่าจะสามารถจ่ายให้ได้หรือไม่  เนื่องจาก งบประมาณไม่เพียงพอ

     อาจจะสนับสนุนได้เพียงค่า strip ที่มีการ key ค่าน้ำตาล FBS/Random  ตามรายงานเข้ามาเท่านั้น


เพ็ญทิพา


 ประกาศเมื่อ : 23/8/2560 11:04:56
 
 
© ลิขสิทธิ์โดย มูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน