ข่าวประกาศ

แจ้งการจบโครงการ ปี 2560

เรียน ผู้ร่วมโครงการ ทุกท่าน

        ในปี 60 : ทางโครงการได้โอนค่าตอบแทนการเก็บข้อมูล คัดกรอง MTM  HV  Refill ให้แก่ร้าน แล้ว 2 งวด ดังนี้

งวดที่ 1 : โอนเมื่อเดือน กย 60 สำหรับรายงานที่จบ ( ข้อมูลบริการ 1 กพ ถึง 30 กค 60) เป็นยอดจ่ายครบตามรายงานที่จบ

งวดที่ 2 : โอนเมื่อ ต้นเดือน กย 60 สำหรับรายงาน คัดกรอง ฯ ที่จบ ( ข้อมูลถึง 30 กย 60 )  จ่ายได้เพียงครึ่งเดียวของรายงานคัดกรองที่จบทั้งหมด เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ


ขณะนี้ ใคร่ขอชะลองานคัดกรอง  MTM   HV  Refill ไว้ก่อน  เนื่องจากอยู่ในระหว่างการพิจารณานำเสนอโครงการ ฯ ปี 61 ทั้งนี้ในปี 61 จะดำเนินการอะไรบ้าง ทางโครงการฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป

เอกสารแจ้งรายละเอียดการโอนและการหัก ณ ที่จ่าย ( กรณีเกิน 1, 000 บาท ) กำลังทะยอยส่งออกไปค่ะ

ขอบคุณในความร่วมมือ และต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

                                                               เพ้ญทิพา

หมายเหตุ  cpaproject ยังสามารถบันทึกงานได้ตลอดเวลา เพื่อเป็นการเก็บข้อมูลให้แก่ร้านฯ  และ ขอให้ทุกคนช่วยกันให้บริการทุกอย่างต่อไปแม้ว่าขณะนี้..จะยังไม่มีงบประมาณในช่วงรอยต่อของปี

                หวังว่าคงช่วยกันสนับสนุนงานวิชาชีพต่อไปค่ะ

 ประกาศเมื่อ : 15/10/2560 14:25:53
 
 
© ลิขสิทธิ์โดย มูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน