ข่าวประกาศ

การเริ่มงานโครงการปี 2561

โครงการปี 2561-62 (2 ปี) จะเริ่ม 1 กรกฎาคม 2561


รายละเอียดโครงการ

1 การคัดกรอง DM HPN  ( F 1 2 3 )  แบบฟอร์มจะมีการปรับปรุง

   การติดตาม F3 ให้ห่างจาก F2 นาน 1 เดือน เพื่อดูผลการปรับเปลี่ยนพฤตืกรรม

   สามารถใช้แบบฟอร์มเดิมทำงานไปตั้งแต่ 1 กค.ได้ 

2 การทำ MTM  จะมี Menu  MTM เพิ่มในระบบ  โดยจะต้องระบุว่าเป็น MTM ที่ร้าน  หรือ MTM ที่บ้าน ( เยี่ยมบ้าน)

   จะมีค่าตอบแทนเฉพาะ MYTM ที่ร้าน

3 การเลิกบุหรี่ ( เหมือนเดิม )

  คาดว่าจะจัดประชุมชี้แจงโครงการ ในวันที่ 5 สิงหาคม 2561


 ประกาศเมื่อ : 25/6/2561 21:26:45
 
 
© ลิขสิทธิ์โดย มูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน