ข่าวประกาศ

ช่วยกันเร่งให้บริการเดือน สิงหาคม ด้วยค่ะ

เรียน ผู้ร่วมโครงการ ฯทุกท่าน

ด้วยเดือนสิงหาคม นี้ จะมีการรวบรวมข้อมูลส่ง สปสช  ครั้งที่ 1  ดังนั้น ขอให้ทุกคนเร่งให้บริการให้มากที่สุด

เพื่อจะใช้ข้อมูลในการประเมินผลครั้งแรกนี้

สำหรับโครงการฯ นี้... จะทำต่อเนื่องไปจนถึงเดือนธันวาคม 57 นะคะ เนื่องจากมีงบประมาณ และ เวลาเพียงพอ

 

ภญ เพ็ญทิพา

 ประกาศเมื่อ : 12/8/2557 18:02:05
 
 
© ลิขสิทธิ์โดย มูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน