ข่าวประกาศ

เชิญประชุมสรุปผลการให้บริการครั้งที่ 2 และชี้แจงยุทธศาสตร์ร้านยาเชื่อมต่อระบบหลักประกันฯ

เรียน เภสัชกรผู้ร่วมโครงการ ฯ ทุกท่าน

      ด้วยทางโครงการจะจัดให้มีการสรุปผลการดำเนินโครงการ ครั้งที่ 2 และชี้แจงชี้แจงยุทธศาสตร์ร้านยาเชื่อมต่อระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

ในวันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมเดอะทวิน เทาว์เวอร์  เวลา 13.00 น. ( ช่วงเช้าเป็นการประชุมวิชาการ ของสมาคม ฯ )

ในการประชุมครั้งนี้ จะมีร้านยาคุณภาพ ทั้งใน กทม และ ต่างจังหวัด ที่เป็นจังหวัดเป้าหมายของการดำเนินโครงการในปี 2558

ทั้งนี้เป้าหมายหลักคือการขยายกิจกรรมบริการ ฯ ของวิชาชีพ ให้เกิดขึ้นในทุก สปสช เขต ( สปสช มี 13 เขต ค่ะ ) 

 

จม จริงจะเร่งส่งตามไปค่ะ   อย่างไรก็ตามโปรดยืนยันการเข้าร่วมมาที่สมาคมฯ  ( คุณณรงค์ชาญ หรือ คุณนัท หรือ น้องเฟิน ) แจ้งมาใน line ก่อนได้เลยค่ะ

แล้วพบกันนะคะ

เพ็ญทิพา

 

 ประกาศเมื่อ : 30/9/2557 15:12:06
 
 
© ลิขสิทธิ์โดย มูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน