ข่าวประกาศ

การทิ้งเข็ม Strip และขยะติดเชื้อ ( ของโครงการ )

ในการทิ้งเข็ม  Strip ที่ใช้แล้ว และขยะติดเชื้อ  จากการให้บริการของโครงการ 

ขอให้ทุกร้านเก็บรวบรวมใส่กระป๋องปิดสนิท ระบุหน้ากระป๋อง " ขยะติดเชื้อ "  เพื่อสมาคมฯ จะรวบรวมทิ้งตามขั้นตอนของการทิ้งขยะอันตราย ( ให้ บริษัทกำจัดขยะติดเชื้อมารับไปทำลาย ) 

โดยให้ทุกท่านนำมาทิ้งรวมที่สมาคมฯ เมื่อสิ้นสุดโครงการ

เพื่อเป็นการไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และไม่เป็นอันตรายต่อพนักงานเก็บขยะค่ะ

 

เพ็ญทิพา

 

 ประกาศเมื่อ : 30/9/2557 15:19:22
 
 
© ลิขสิทธิ์โดย มูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน