ข่าวประกาศ

รบบใหม่ OK แลวค่ะ บันทึกได้แล้ว

เรียน ผู้ร่วมโครงการทั่วปรเทศ

รบบใหม่นาจะ work ได้เต็มที่แล้ว ขอให้ทุกท่านเริ่มเขามา key  in ได้  หากมีปัญหา ช่วยโทรแจ้งทนที ด้วย เพื่อปรับแก้ให้สมบูรณ์

ท้งนี้

1. ขอให้ดูคู่มือการใช้ระบบใหม่ที่หน้าจอ ของทุกท่น โหลดออกมาเลย จะได้ไม่งง

2. ปรวัติผู้รับบริการ  ถ้าโชว์ ออกมาเป็นสีเทาๆ ของปี 57 แปลวาไมใช่ลูกาของท่าน  ท่านจะไม่มีสิทธื์ข้าไปเปิดดูรายละเอียดขอมูลการให้บริกร จะรู้แต่วามีการับบริกรในปี 57

สงสัยโทรหาเฟิน หรือ พีหมูได้เลย  ลอง Key ให้คล่องๆ กอน นะคะ

พี่หมู

 ประกาศเมื่อ : 15/2/2558 17:35:01
 
 
© ลิขสิทธิ์โดย มูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน