ข่าวประกาศ

ความคืบหน้าโครงการร้านยาร่วมให้บริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 58

ความคืบหน้าโครงการร้านยาร่วมให้บริการในระบบหลักประกัน ใน กทม และภูมิภาค     รายงาน  ณ. 30 เมษายน 58

เรียน   ผู้ร่วมโครงการทุกท่าน

                  ในปี 2558 นี้...เป้าหมายการให้บริการของร้านยา ทั้งในส่วน กทม และ ตจว  มีเป้าหมาย ทั้งจำนวน จว ,จำนวนร้านยา , จำนวนกิจกรรมคัดกรอง และ กิจกรรมการให้ความรู้...จากข้อมูลการให้บริการที่รายงานเข้ามาในระบบ cpaproject  พบว่า 

                - มีจำนวนการให้บริการเพียง ประมาณ 10 % ของเป้าหมาย

               - และ มีจำนวนร้านยาที่รายงานเข้ามาประมาณ 101 ร้าน (จากที่สมัครเข้ามาทั้งหมด 232 ร้าน )

.....ทั้งนี้... เข้าใจว่า ส่วนหนึ่งยังไม่ได้เริ่มบันทึก และส่วนหนึ่งยังขาดความมั่นใจในการเริ่มเปิด case การให้บริการ  ขอให้ทุกท่านอย่ารีรอในการเริ่มงาน ....ทุกๆวัน...หากท่านสามารถให้บริการได้อย่างน้อย 5 รายงาน  เราก็สามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างแน่นอน.... และหากมีปัญหาอื่นใด โปรดหารือมาทันที เพื่อโครงการฯ จะได้ให้ความช่วยเหลือต่างๆ ( ติดต่อ เพ็ญทิพา 083 0390395 , moo_pentipa@hotmail.com ) ทั้งนี้ ทุกท่านมีส่วนสำคัญในการสร้างความสำเร็จให้วิชาชีพเภสัชกรรมชุมชน ที่จะแสดงให้ สปสช เห็นว่า  ร้านยาฯ สามารถก้าวไปสู่การเป็นหน่วยร่วมบริการในปี 59 ได้ด้วยการทำงานและการให้บริการที่มีคุณภาพ และประชาชนสามารถเข้าถึง  

 

จำนวน

สปสช เขต

จำนวน จว.

จำนวนร้านร่วมโครงการ

จำนวนการคัดกรอง

( ราย )

จำนวนรายงานการให้ Education

( รายงาน )

เป้าหมาย

  ตจว.   12

 กทม     1

 ตจว  30

  กทม   1

170   ร้าน

130   ร้าน

8,000

12,000

 

รวม 20,000

20.000

30,000

 

รวม 50,000

ทำได้

10

นัด สปสช ระยอง 15 พค

รอนัด สปสช อุดร..              

30

คาดว่าจะได้เพิ่มแน่ๆ 6 จว คือ  จ.ระยอง ชลบุรี สมุทรปราการ ปราจีนฯ หนองคาย อุดร

ตจว  138 ร้าน

กทม  94 ร้าน

รวม  232 ร้าน

 ตจว   954

กทม   507

 

รวม  1,461

 ตจว  1,902

กทม  2,177

 

รวม  4,079

 

 ประกาศเมื่อ : 2/5/2558 23:29:35
 
 
© ลิขสิทธิ์โดย มูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน