ข่าวประกาศ

เพิ่มการติดตามผลการไม่ใช้ยาปฏิชีวนะในอาการเจ็บคอ ท้องเสีย

มีคำถามจาก พท. ที่พบว่า ผู้มารับริการไม่มีโทรศัพท์ให้ติดตามผล

ให้สามารถติดตามผลหลังจากมารับบริการฯ แล้วไม่ได้จ่ายยาปฏิชีวนะ กรณี ผู้มารับบริการอยู่ต่างจังหวัด ไม่มีเบอร์โทรใดๆ

สามารถใช้ช่องทางการติดตาม โดยให้ผู้รับบริการตอบมาทางไปรษณียบัตรฯ  ขอให้ร้านเตรียมไว้ให้นะคะ  เขียนคำตอบไว้เลย

      1     ให้ เลือกตอบ  หาย หรือ ไม่หาย...

หรือ 2    เขียนอย่างเดียวว่า หาย ..โดยแจ้งผู้รับบริการ ถ้าหายให้ส่งกลับมา   แต่ถ้าไม่หายขอให้มารับบริการที่ร้านต่อ เพื่อรับยาที่เหมาะสม

 

ขอบคุณทุกคำถามค่ะ

พี่หมู

 ประกาศเมื่อ : 1/6/2558 11:31:00
 
 
© ลิขสิทธิ์โดย มูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน