ข่าวประกาศ

ยกเลิกการคัดกรอง F1 เฉพาะใน กทม ( งดจ่าย งวด 2 )

เรียน ร้านยาร่วมโครงการใน กทม

เนื่องจากตอนนี้ร้านยา กทม ได้เข้าสู่ระบบ สปสช. และสามารถให้บริการคัดกรอง Dm HPN และให้ความรู้ ใน 23 เขต และ เขตชายขอบ  ดังนั้นเพื่อมิให้เกิดประเด็นปัญหา(ตามที่ถูกกล่าวหา) ว่า

-  อาจจะเบิกซ้ำซ้อน และ

- เป็นสาเหตุทำให้ร้านยาไม่เข้าสมัคร โครงการร้านยาอบอุ่น (งาน PP ของสปสช กทม)

จึงของดการจ่ายค่ากิจกรรมคัดกรอง  DM HPN   ( F1  ) ของร้านใน กทม ทั้งหมด ( ของงวด 2 ) ยกเว้นบางร้านที่มีข้อมูลวันที่ เข้าสมัคร สปสช กทม  (จะจ่ายก่อนเข้าโครงการ สปสช กทม ) 

ส่วน   F15   F17 MTM  HV  และ บุหรี่ ยังคงเบิกได้

เพื่อทราบและขออภัย  

เพ็ญทิพา


 ประกาศเมื่อ : 11/4/2563 15:40:17
 
 
© ลิขสิทธิ์โดย มูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน