ข่าวประกาศ

การจ่ายค่าบริการงวด 2 (ให้ส่งเอกสารกลับมาโดยเร็ว )

เรียน ร้านยาร่วมโครงการ

เดือน เมษายน นี้จะจ่ายค่าบริการงวด 2 ให้แล้วเสร็จ  

1  คัดกรอง F1 2 3 กทม จะไม่จ่าย ยกเว้นร้านที่เข้า สปสช  13  หลัง 1 มค 63 

2 จ่ายค่าบริการทุกร้าน F15  F17  MTM  Smoking  และ Top up กรณีหยุดสูบ

โดยของให้เร่งส่งคืน ใบรับเงิน (ลงนามรับเงิน ) พร้อมแนบสำเนาบัตร ปชช (รับรองสำเนาบัตรด้วย) 

ทั้งนี้ ได้ส่งใบรับเงิน งวด ที่ 3  คือสำหรับงวดสุดท้าย (สิ้นสุดโครงการ )ไปอีก 1 ใบ ใขอห้ลงนามและแนบสำเนาบัตรมาด้วย อีก 1 ชุด

ใครส่งคืนมาเร็วจะรีบโอนให้ทันทีค่ะ


เพ็ญทิพา

 ประกาศเมื่อ : 11/4/2563 15:39:00
 
 
© ลิขสิทธิ์โดย มูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน