ข่าวประกาศ

แผนงานปี 59

เรียนผู้ร่วมโครงการทุกท่าน

แผนงานปี 59 ได้เสนอ สปสช ไปแล้ว คาดว่าจะอนุมัติและเริ่มให้บริการได้ตั้งแต่ 1 ธค 58 เป็นต้นไป

กิจกรรมบริการ มีเปลี่ยนแปลง โดย

1 ตัดการให้ความรู้เรื่อง Metabolic syndrome ครั้วที่ 2 ออก  เหลือให้คัดกรอง +ให้ความรู้ 1 ครั้ง +และเจาะเลือดทุกราย  แล้วจบการทำงานเลย

2 การให้ความรู้ที่ตัดออกในปีนี้ คือ  เรื่องวัคซีน  ยาคุม ยาคุมฉุกเฉิน ถุงยาง  

3 ในการทำงานปี 59 จะใช้ยุทธศาสตร์การช่วยเหลือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันใน พท.กันมากขึ้น โดยจะมีผู้นำในเขต  มีแนวทางและงบประมาณให้พอสมควร

4 เป้าหมาย จว และ ร้าน จะเป็นร้านเดิม ไม่เพิ่มจำนวนร้านใหม่ แต่ให้ทำงานบริการที่ให้ได้คุณภาพมากขึ้น ทั่วประเทศ มีทั้งหมด 368 ร้าน ในโครงการนี้

5 ร้านที่สัญญาว่าจะเป็นร้านยาคุณภาพ  ต้องเร่งมือในการยื่นเป็นร้านยาคุณภาพแล้วค่ะ เพราะคาดว่า การขึ้นทะเบียนตรงกับ สปสช จะใกล้เข้ามมากแล้ว

   ทางสมาคม ฯยินดีให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาร้านฯ

6  ทีมงานสมาคมฯ จะเดินสายสรุปงานในแต่ละเขต พร้อม เปิดโครงการใหม่ ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป

    เพื่อทราบ

                                              เพ็ญทิพา 

 ประกาศเมื่อ : 28/10/2558 21:37:06
 
 
© ลิขสิทธิ์โดย มูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน