ข่าวประกาศ

ความคืบหน้างานปี 59

เรียน สมาชิกผู้ร่วมโครงการ

     ด้วย สปสช  ได้ชะลอการโครงการของร้านยาทั้งหมด จึงทำให้งานบริการทุก พื้นที่หยุดให้บริการตั้งแต่ เดือน ธันวาคม 2558 เป็นต้นมา

ส่วนความคืบหน้าโครงการว่าจะเริ่มอีกเมือใด คงต้อรอผลจาก สปสช  ซึ่งคาดว่าไม่เกินเดือน กพ 59 จึงจะทราบทิศทางที่ชัดเจน

ยกเว้น  พท สปสชเขต 4 ( อ่างทอง อยุธยา ปทุมธานี ขยายถึง มีค 59 )     โคราช ขยายถึง มิย 59 ....นอกจากนี้ ชะลอหมดทุก จว.ค่ะ

   ขณะนี้จึงเป็นเวลาที่ร้านฯที่สัญญาว่าจะเป็นร้านยาคุณภาพ น่าจะเริ่มพัฒาร้านเพื่อเป็นร้านยาคุณภาพให้ได้ตามสัญญาที่ระบุไว้  เมื่อทุกอย่างเรียบร้อยจะได้

เร่งงานต่อไป

      เพื่อโปรดทราบ และหากคัดกรองไว้ ก็อย่าเพิ่ง key บันทึก รอความชัดเจนของนโยบายก่อนค่ะ

                                 เพ็ญทิพา

 ประกาศเมื่อ : 23/12/2558 14:30:14
 
 
© ลิขสิทธิ์โดย มูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน