ข่าวประกาศ

กำหนดจำนวนการให้บริการสำหรับผู้รับบริการ 1คน ต่อ วัน

ขอเน้นอีกครั้ง เพื่อความเข้าใจตรงกัน ( เคยแจ้งไว้ครั้งหนึ่งแล้ว )  ดังนี้

จำนวนกิจกรรมบริการที่ผู้รับบริการ 1 คนจะได้รับ ใน 1 วัน จะต้องไม่เกิน 3 กิจกรรม

 ประกาศเมื่อ : 1/3/2557 23:30:53
 
 
© ลิขสิทธิ์โดย มูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน