ข่าวประชาสัมพันธ์

เพิ่มรายการ Unknown Drug Related กรณีมีปัญหา DRPที่ไม่มีชื่อยา Update เมื่อ14 พฤษภาคม 2563
ยกเลิกการคัดกรอง F1 เฉพาะใน กทม ( งดจ่าย งวด 2 ) Update เมื่อ11 เมษายน 2563
การจ่ายค่าบริการงวด 2 (ให้ส่งเอกสารกลับมาโดยเร็ว ) Update เมื่อ11 เมษายน 2563
แจ้งข่าวโครงการ ( สำคัญมาก...ให้อ่านทุกตน ) Update เมื่อ17 กันยายน 2562
การเจาะน้ำตาลปลายนิ้ว Update เมื่อ16 มิถุนายน 2562
แจ้งให้เซ็นต์ใบรับเงินกลับโครงการฯ Update เมื่อ1 มิถุนายน 2562
เชิญอบรมศักยภาพ เพื่อเริ่มโครงการ 61 Update เมื่อ30 กรกฎาคม 2561
การเริ่มงานโครงการปี 2561 Update เมื่อ25 มิถุนายน 2561
สรุปการชดเชย STRIP เพื่อเริ่มโครงการปี 61 Update เมื่อ20 พฤษภาคม 2561
จ่ายค่าตอบแทนโครงการบุหรี่ 15 มิย.61 Update เมื่อ13 มีนาคม 2561
จ่ายค่าตอบแทนโครงการบุหรี่งวดสุดท้าย (การให้บริการตั้งแต่ 16 มิย 60 ถึง 30 มิย 61 ) Update เมื่อ11 กุมภาพันธ์ 2561
กำลังพัฒนาระบบค่ะ Update เมื่อ5 กุมภาพันธ์ 2561
แจ้งการจบโครงการ ปี 2560 Update เมื่อ15 ตุลาคม 2560
การจ่ายค่าตอบแทน Update เมื่อ23 สิงหาคม 2560
ขอให้ร้านติดตามผลผู้มีความเสี่ยงสูง Update เมื่อ6 สิงหาคม 2560
จ่ายค่าตอบแทนปี60 Update เมื่อ10 กรกฎาคม 2560
จ่ายค่า Top up การ quit บุหรี่ (15 กย ถึง 15 ธค 59 )โครงการ 59 Update เมื่อ21 พฤษภาคม 2560
จ่ายค่าบริการคัดกรองงวดสุดท้ายปี 59 Update เมื่อ1 มีนาคม 2560
เอกสารการประชุม 19 กพ.60 Update เมื่อ22 กุมภาพันธ์ 2560
เอกสารการประชุม 19 กพ 60 Update เมื่อ19 กุมภาพันธ์ 2560
เปืดระบบบันทึกรายงานบุหรี่ Update เมื่อ6 กุมภาพันธ์ 2560
การปิดระบบบันทึกข้อมูลบุหรี่ 20-31 มค 60 Update เมื่อ17 มกราคม 2560
เริ่มงานคัดกรอง ปี 60 ได้แล้วค่ะ Update เมื่อ1 ธันวาคม 2559
แจ้งการจบโครงการปี 59 Update เมื่อ7 พฤศจิกายน 2559
จ่ายค่ากิจกรรมงวดสุดท้าย งวด 30 กันยายน 59 Update เมื่อ7 พฤศจิกายน 2559
การโทรสอบถามเพื่อ..การประเมินผลโครงการ ฯ Update เมื่อ27 กันยายน 2559
การจ่ายค่ากิจกรรมคัดกรองงวด 3 , MTM HV Refill บุหรี่ ( งวด 1 ) Update เมื่อ9 กันยายน 2559
ข้อมูลการคัดกรองที่ไม่เป็นไปตามคุณสมบัติที่กำหนด Update เมื่อ8 สิงหาคม 2559
การจ่ายค่ากิจกรรม งวด 2 ( พค - มิย 59 ) Update เมื่อ24 กรกฎาคม 2559
ร้านยทีไมมีเลข บช. โอนเงินไม่ได้ค่ะ Update เมื่อ17 กรกฎาคม 2559
จ่ายค่ากิจกรรมงวดแรก ช้ากว่ากำหนด จะเร่งจ่ายภายใน 10 มิย ค่ะ Update เมื่อ3 มิถุนายน 2559
ขอให้ทุกร้านใส่รายละเอียด ธนาคาร เลขบัญชีของร้านฯ ในรบบ cpaproject Update เมื่อ10 พฤษภาคม 2559
จ่ายค่ากิจกรรมสิ้นเดือน เมษายน นี้นะคะ Update เมื่อ29 เมษายน 2559
เริ่มการบันทึก case แรก ..แสดงการตอบรับการร่วมโครงการปี 59 Update เมื่อ25 มีนาคม 2559
วันนี้.. 14 มีค. 59..ระบบบันทึกข้อมูลผู้รับบริการรายใหม่..มีปัญหา Update เมื่อ14 มีนาคม 2559
เชิญประชุมชี้แจงโครงการปี 59 วันที่ 20 มีนาคม 2559 ห้อง 502 คณะเภสัช จุฬา ( 5.5 หน่วยกิต ) Update เมื่อ14 มีนาคม 2559
เตรียมความพร้อม..สำหรับงานปี 59 Update เมื่อ17 กุมภาพันธ์ 2559
ความคืบหน้างานปี 59 Update เมื่อ23 ธันวาคม 2558
แผนงานปี 59 Update เมื่อ28 ตุลาคม 2558
ด่วน..การจ่ายค่ากิจกรรมเดือนสุดท้ายของปี 58 Update เมื่อ28 ตุลาคม 2558
โครงการฯ จ่ายค่ากิจกรรมงวดเดือนกันยายนแล้ว Update เมื่อ10 ตุลาคม 2558
จ่ายค่าตอบแทนกิจกรรมให้ทุกร้าน ทุก จว. สิ้นเดือน สิงหาคม เร่งให้บริการกันทุกพื้นที่นะคะ Update เมื่อ28 สิงหาคม 2558
มาแล้ว....คู่มือ การเตรียมพร้อมเป็นร้านยาคุณภาพ แบบละเอียด Update เมื่อ6 มิถุนายน 2558
เพิ่มการติดตามผลการไม่ใช้ยาปฏิชีวนะในอาการเจ็บคอ ท้องเสีย Update เมื่อ1 มิถุนายน 2558
การปองกันการติดเชื้อ HIV ที่เกิดจากการสัมผัส ในร้านยา Update เมื่อ24 พฤษภาคม 2558
ความคืบหน้าโครงการร้านยาร่วมให้บริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 58 Update เมื่อ2 พฤษภาคม 2558
สปสช เขต 12 .บันทึก DRP ได้แล้วค่ะ Update เมื่อ2 พฤษภาคม 2558
เริ่มงานกันได้แล้วค่ะ Update เมื่อ5 เมษายน 2558
รบบใหม่ OK แลวค่ะ บันทึกได้แล้ว Update เมื่อ15 กุมภาพันธ์ 2558
ขั้นตอนการทิ้งเข็ม Strip ที่ใช้แล้ว และขยะติดเชื้อ Update เมื่อ2 ตุลาคม 2557
การทิ้งเข็ม Strip และขยะติดเชื้อ ( ของโครงการ ) Update เมื่อ30 กันยายน 2557
เชิญประชุมสรุปผลการให้บริการครั้งที่ 2 และชี้แจงยุทธศาสตร์ร้านยาเชื่อมต่อระบบหลักประกันฯ Update เมื่อ30 กันยายน 2557
ช่วยกันเร่งให้บริการเดือน สิงหาคม ด้วยค่ะ Update เมื่อ12 สิงหาคม 2557
ช่วยกัน....ให้คำแนำเรื่องสิทธิประโยชน์ สปสช..ด้วยค่ะ Update เมื่อ9 สิงหาคม 2557
เข็มเจาะเบาหวานแบบใหม่ ฟรี... สนใจติดต่อ 087-4918807(เฟิร์น) Update เมื่อ5 สิงหาคม 2557
เพิ่มเติมหน้าจอเพื่อบันทึกผลการตรวจ Pap smesr Update เมื่อ21 กรกฎาคม 2557
F01...ระบบดึงข้อมูลจากการบันทึก...มาลงในช่องคำนวนความเสี่ยง โดยไม่ต้อง Key ซ้ำ Update เมื่อ17 มิถุนายน 2557
ผู้รับบริการที่เคยบันทึกประวัติแล้ว..ระบบช่วยดึงข้อมูลประวัตื ที่อยู่ เบอร์โทร เพศ อายุมาให้เอง Update เมื่อ17 มิถุนายน 2557
แบบคำขอย้ายสิทธิ์ Update เมื่อ12 มิถุนายน 2557
การจ่ายค่ากิจกรรม ของเดือน พฤษภาคม ( ครั้งที่ 3 ) Update เมื่อ12 มิถุนายน 2557
แจ้งการจ่ายค่ากิจกรรม ครั้งที่ 2 ( ค่ากิจกรรมเดือนเมษายน 2557 ) Update เมื่อ17 พฤษภาคม 2557
เชิญทุกท่านฯ เข้าร่วมประชุมวันที่ 25 พค. Update เมื่อ17 พฤษภาคม 2557
เดือน เมษายน จะสรุปจำนวนกิจกรรม สิ้นสุด ณ.30 เมษายน 2557 Update เมื่อ29 เมษายน 2557
เร่งงานฯ เดือนเมษา... Update เมื่อ18 เมษายน 2557
ประกาศ....ชมเชยร้านฯที่ทำกิจกรรมได้มากที่สุด Update เมื่อ7 เมษายน 2557
สัปดาห์นี้...เริ่มจ่ายค่าตอบแทนกิจกรรม ครั้งที่ 1 ( กิจกรรมบันทึก ตั้งแต่ 2 กพ ถึง 31 มีค.57 ) Update เมื่อ7 เมษายน 2557
การแก้ไขข้อมูล( วันที่ให้บริการ )ของร้านร่วมโครงการ สปสช เขต 12 สงขลา Update เมื่อ4 เมษายน 2557
การจ่ายค่าตอบแทนกิจกรรมบริการ ( งวด1 : กพ-25 มีค.57) Update เมื่อ21 มีนาคม 2557
ตรวจสอบข้อมูล F01 ที่บันทึกไปแล้วก่อน 21 มีค.57 Update เมื่อ21 มีนาคม 2557
แบบฟอร์ม ใบRefer Update เมื่อ15 มีนาคม 2557
บันทึกกิจกรรมF10 ได้ตามปกติแล้ว Update เมื่อ14 มีนาคม 2557
การจ่ายค่าตอบแทนกิจกรรมงวด 1 Update เมื่อ12 มีนาคม 2557
ประกาศด่วน ระบบการบันทึกกิจกรรม F 10 ขัดข้อง Update เมื่อ10 มีนาคม 2557
คำถามที่พบบ่อยในการบันทึกรายงาน Update เมื่อ6 มีนาคม 2557
เร่งมือกันให้บริการนะคะ Update เมื่อ3 มีนาคม 2557
กำหนดจำนวนการให้บริการสำหรับผู้รับบริการ 1คน ต่อ วัน Update เมื่อ1 มีนาคม 2557
ประกาศเกียรติคุณเพิ่มเติม " ร้านพรประสืทธิ์ " Update เมื่อ1 มีนาคม 2557
ประกาศผลงาน ...ชื่นชมและขอบคุณ..สำหรับ..10 ร้าน นำร่องรายงานกิจกรรม Update เมื่อ26 กุมภาพันธ์ 2557
ขอให้ร้านยาที่ร่วมโครงการ ถ่ายภาพหน้าร้าน เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ Update เมื่อ16 กุมภาพันธ์ 2557
© ลิขสิทธิ์โดย มูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน